Фінансовий механізм як складова державного регулювання національної економіки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

фінансовий механізм, складова державного регулювання, національна економіка, державне регулювання національної економіки

Бібліографічний опис

Дедушек Г.І. Фінансовий механізм як складова державного регулювання національної економіки / Г.І. Дедушек // Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку: нові виклики та рішення : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 6-7 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С.