In Statu Nascendi

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТМТ

Анотація

До збірника увійшли студентські статті, які досліджують теоретичні та прагма- тичні проблеми перекладознавства і методики навчання перекладу. Зокрема, розгля- даються питання галузевого (політика, наука, техніка, спорт, синоптика, методика навчання іноземних мов, лінгвістика) та художнього перекладу, включаючи особли- вості перекладу кінофільмів, казок, крилатих та ідіоматичних виразів, а також про- блеми, пов’язані з окремими труднощами мовного посередництва (переклад реалій, інновацій, абревіатур, цитат, реклами).

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

In Statu Nascendi. Теоретичні та прагматичні проблеми перекладо- знавства : Збірник студентських статей. – Вип. 13. – Х. : НТМТ, 2012. – 204 с.