Організаційні аспекти функціонування православної періодики Харківської єпархії (1862–1917 рр.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті проаналізовано організаційні аспекти функціонування православних періодичних видань Харківської єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Охарактеризовано періодичність, порядок цензурування, тираж, ціни, формат видань тощо. Зроблено висновок про типові та специфічні риси періодичних видань Харківської єпархії серед інших церковних періодичних видань Російської імперії. В статье проанализированы организационные аспекты функционирования православных периодических изданий Харьковской епархии второй половины XIX – начала ХХ вв. Охарактеризованы периодичность, порядок цензурирования, тираж, цены, формат изданий и так далее. Сделан вывод о типичных и специфических чертах периодических изданий Харьковской епархии среди других церковных периодических изданий Российской империи. The article analyzes the organizational aspects of the Orthodox periodicals in Kharkiv Eparchy in the late 19th - early 20th centuries. The periodicity, censorship order, circulation, prices, publications format are analyzed. It is concluded about typical and specific features of Kharkiv Eparchy periodicals among other church periodicals in the Russian Empire.

Опис

Ключові слова

церковна журналістика, періодичні православні видання, Харківська єпархія, церковная журналистика, периодические православные издания, Харьковская епархия, church periodicals, Orthodox periodicals, Kharkiv Eparchy

Бібліографічний опис

Бондаренко Г. А. Організаційні аспекти функціонування православної періодики Харківської єпархії (1862–1917 рр.) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2015. – № 1145. – Серія «Історія». – Вип. 50. – C. 161–169.