Економічна інтеграційна політика ЄС в вирішенні демографічної проблеми сучасності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-10-11

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

В теперішній час у світі існує безліч глобальних проблем, серед яких виділяють екологічну, енергетичну, війни та миру, продовольчу, демографічну тощо. Вони привертають до себе велику увагу, адже ці проблеми охоплюють усю планету Земля та для свого вирішення потребують кооперації зусиль усіх суб’єктів міжнародних відносин. Саме тому, у вирішені цих проблем важливу роль відіграють міжнародні організації, такі як ООН, НАТО, МВФ, МОП та регіональні – ЄС, НАФТА тощо. Однією з причин загострення багатьох глобальних проблем є інтенсивне зростання чисельності населення планети. Після Другої Світової війни темпи зростання населення значно пришвидшилися. Так, у 1960 р. на Землі проживало 3 млрд. осіб, у 1974 р. – 5 млрд. осіб, у 1999 р. – 6 млрд. осіб. У 2011 р. число населення планети досягло 7 млрд. осіб. Згідно з прогнозними розрахунками експертів ООН, чисельність людства у 2025 р. становитиме 8 млрд. осіб, а у 2050 р. зросте до 9,4 млрд. осіб [3].

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, норвезько-українська конференція, ЄС, економічна інтеграційна політика ЄС, демографічна проблема

Бібліографічний опис

Колосова А.Ю. Економічна інтеграційна політика ЄС в вирішенні демографічної проблеми сучасності [Електронний ресурс] / А.Ю. Колосова, Д.О. Говор // Матеріали Норвезько-Української конференції, присвяченої діяльності Ф. Нансена в Україні у 1921–1922 роках, (Харків, 10–11 жовт. 2019 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна; Посольство Норвегії в Україні. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019.