Управління іміджем підприємства : методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів вищої освіти денної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

За програмою навчальної дисципліни методичні рекомендації містять перелік лекційних тем, інструктивно-методичні vатеріали до проведення семінарських занять, критерії оцінювання проміжного та підсумкового контролю, схему нарахування балів, шкалу оцінювання, рекомендовану літературу. Методичне видання розраховано на здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент».

Опис

Навчальне видання

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, імідж підприємства, громадська думка, ділова репутація, сучасні ділови відносини, Public relations, засоби масової інформації, управління іміджем підприємства, технології формування, корпоративна культура, інформаційна основа репутації, ділова репутація керівника, антикризові комунікації, захист репутації

Бібліографічний опис

Управління іміджем підприємства : методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів вищої освіти денної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» / уклад. О.А. Фрідман, А.В. Бабічев. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 24 с.