Методика навчання майбутніх філологів усного англомовного двостороннього перекладу у галузі прав людини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У роботі теоретично обґрунтовано, практично розроблено і експериментально перевірено ефективність методики навчання майбутніх філологів усного англомовного двостороннього перекладу у галузі прав людини. В работе теоретически обоснована, практически разработана и экспериментально проверена эффективность методики обучения будущих филологов устному англоязычному двустороннему переводу в области прав человека. The research provides substantiation and elaboration of the methodology of teaching students majoring in Philology to interpret English and Ukrainian texts in the area of human rights. The effectiveness of the suggested methodology was verified and confirmed during the experimental teaching.

Опис

Ключові слова

area of human rights, interpreter’s competence, interpreting English and Ukrainian texts, галузь прав людини, перекладацька компетенція, усний переклад з англійської мови на українську і навпаки

Бібліографічний опис

Ганічева Т.В. Методика навчання майбутніх філологів усного англомовного двостороннього перекладу у галузі прав людини / Т.В. Ганічева // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – №867. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 60. – С.