Значення ролі міжнародних організаційй в умовах сучасних викликів трансформацції стосовно французької республіки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-10-11

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

У сучасному світі важливе місце посідають різні форми міжнародного співробітництва. Однією з таких форм є міжнародні організації - об'єднання держав або національних громад, у тому числі неурядового характеру, для досягнення загальних цілей у політиці, економіці, соціальній сфері, науці, культурі тощо [3]. Міжнародні організації відіграють все більш важливу роль у формуванні політики, яка змінює світ. [1] Міжнародна організація створюється на підставі угоди її учасників. При цьому діяльність кожної міжнародної організації регламентується її статутом. Сьогодні одним з керівних принципів в діяльності міжнародних організацій є підхід, який заснований на правах людини. Дотримання прав людини стало ключовим фактором в програмі досягнення цілей сталого розвитку ООН.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, норвезько-українська конференція

Бібліографічний опис

Бабкіна Ю.О. Значення ролі міжнародних організаційй в умовах сучасних викликів трансформацції стосовно французької республіки [Електронний ресурс] / Ю.О. Бабкіна // Матеріали Норвезько-Української конференції, присвяченої діяльності Ф. Нансена в Україні у 1921–1922 роках, (Харків, 10–11 жовт. 2019 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна; Посольство Норвегії в Україні. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019.