ZWIESELCHEN

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Опис

До посібника включено адаптований текст новели Вернера Берґенґрюна "Zwieselchen”, мовні та лінгвокраїнозначні коментарі до нього, а також питання та завдання до кожного розділу. Завдання спрямовані на закріплення нових лексичних одиниць та граматичних правил, на контроль розуміння прочитаного. Посібник може використовуватися для аудиторних та позааудиторних занять із студентами-германістами 1 курсу, що вивчають німецьку мову як першу іноземну, 2 курсу (друга іноземна мова), а також заочного та дистанційного відділення.

Ключові слова

Бібліографічний опис

Zwieselchen (тексти та завдання з домашнього читання для студентів)/ Каравашкін В.І., Оніщенко Н.А., Шаронова О.В. – Харків, 2004. – 82 с.