До питання про співвідношення загальноімперської та місцевої інформації в «Харьковском календаре» (на 1869–1917 рр.)

Анотація

В статті розглянуто питання щодо співвідношення загальнодержавної інформації до місцевої в обов’язковому в Російській імперії статистико-інформаційному щорічнику, який видавався у кожній губернії країни. Це питання розглянуто нами на прикладі «Харьковского календаря» (на 1869–1917 рр.). Визначено характер обох видів публікацій, проведений кількісний аналіз матеріалів. Зроблений висновок про те, що загальні матеріали охоплювали лише деякі конкретні сфери життя суспільства (релігія, фінансова сфера та ін.), а місцеві дані стосувалися практично всіх сфер життя місцевого населення (від різних статистичних даних руху населення до освіти, торгівлі та ін.). Таке розмаїття інформації свідчить про те, що «Харьковский календарь» був спрямований в першу чергу на певні верстви населення міста Харкова та губернії та надавав актуальні дані як статистичного, так і науково-популярного характеру.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects

Бібліографічний опис

Янкул, Олексій Миколайович. До питання про співвідношення загальноімперської та місцевої інформації в «Харьковском календаре» (на 1869–1917 рр.) / О. Янкул // Evropský filozofický a historický diskurz. Svazek 6, 3 vydání. – Praha : Berostav Druźstvo, 2020. – S. 59-64.