Возможности использования электронного бизнеса в условиях расширения внешнеэкономических связей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

использование электронного бизнеса, электронный бизнес, расширение внешнеэкономических связей, внешнеэкономические связи

Бібліографічний опис

Фу Ичунь. Возможности использования электронного бизнеса в условиях расширения внешнеэкономических связей / Фу Ичунь // Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку: нові виклики та рішення : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 6-7 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С.