Специфіка англомовного законодавчого дискурсу в аспекті перекладу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В статті авторка аналізує специфічні риси англомовного законодавчого дискурсу та особливості його відтворення українською мовою. В статье анализируются специфические черты англоязычного законодательного дискурса и особенности его воспроизведения на украинском языке. The specific features of English legislative discourse and peculiarities of its reproduction in the Ukrainian language are analysed in the given article.

Опис

Ключові слова

legal translation, legislative discourse, законодавчий дискурс, юридичний переклад

Бібліографічний опис

Семьонкіна І.А. Специфіка англомовного законодавчого дискурсу в аспекті перекладу / І.А. Семьонкіна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – №896. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 61. – С.181-185