Анализ жизненного пути личности: найденные решения и скрытые возможности

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація У статті розглядається феномен психологічного часу в аспекті його смислового наповнення та інструментарію для дослідження. Виділяються три вектори вивчення психологічного часу: діяльнісний, соціальний та особистісний. Головним об’єктом для критичного аналізу вибраний метод каузометрії, розглянуті його переваги, а також напрямки, які дозволяють вдосконалити даний інструментарій. Ключові слова: психологічний час, життєвий шлях, каузометрія, події життя, міжподієві зв’язки, часові кризи. Annotation Personality Lifeway Analysis: Found Solutions and Hidden Possibilities The phenomenon of psychological time in the aspect of semantic filling and instruments for investigation is discussed in the article. Three directions of the psychological time investigation are nominated: actional, social, and personal. The main object for critical analysis has been selected by the method of causometry, its advantages are described and also the directions that can improve these instruments. Keywords: psychological time, life journey, causometry, life events, border event networks, time crises.

Опис

Ключові слова

психологічний час, часові кризи, міжподієві зв’язки, події життя, життєвий шлях, каузометрія

Бібліографічний опис