Юрій Петрович Бяллович: еколог, біогеоценолог, лісівник : Біобібліографічний покажчик

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків

Анотація

Грамма Віктор Микитович (нар. 1937) – біолог, бібліограф. Канд. біол. наук (1975). Кандидатська дисертація: «Эколого-фаунистический обзор водных Adephaa (Coleoptera: Halіphіdae, Dіtіscіdae, Gyrіnіdae) Левобережной Украины». На честь В. М. Грамми названо різновид жука-водолюба. Закінчив Харк. держ. ун-т (1965). Працював на біологічному факультеті ХДУ (1966–1973), в Центральній науковій бібліотеці ХДУ (1973–1975), у 1979–1998 рр. – доцент бібліотечного факультету Харківського державного інституту культури. Автор та співавтор близько 150 наукових праць, укладач біля 20 бібліографічних покажчиків.

Опис

Біобібліографічний покажчик, присвячений провідному біогеоценологу, фітолісомеліоратору, кандидату с.-г. наук Юрію Петровичу Бялловичу, складається з короткого нарису про наукову діяльність вченого (автор канд. біол. наук В. М. Грама) та біобібліографічного покажчика, що, в свою чергу, має 2 розділи: список праць Б. П. Бялловича та література про нього, і завершується допоміжним іменним покажчиком. 2 вересня 2000 року зустрів своє 90-річчя один з найстаріших вчених в області біогеоценології, екології, теоретичної та практичної фітомеліорації, лісівництва, старший науковий працівник Укр НДІЛГА, кандидат сільськогосподарських наук Юрій Петрович Бяшювич – учень і послідовник корифеїв вітчизняної науки – академіків Георгія Миколайовича Висоцького, Володимира Івановича Вернадського, Володимира Миколайовича Сукачова.

Ключові слова

Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Biology, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::Book and library history, Публікації Ю.П. Бялловича, Короткий нарис наукової діяльності Юрія Петровича Бялловича, Бяллович Юрій Петрович, біогеоценолог, фітолісомеліоратор, біобібліографічний покажчик, біогеоценологія, екологія, фітомеліорація, лісівництво

Бібліографічний опис

Грамма В.М. Юрій Петрович Бяллович: еколог, біогеоценолог, лісівник : Біобібліографічний покажчик / Укладачі В.М. Грамма, К.О. Щеглова. – Харків, 2001. – 21 с. – (На правах рукопису).