Трансформации внешнеэкономических моделей стран в посткризисный период (на примере США)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

трансформации внешнеэкономических моделей стран, посткризисный период, США, внешнеэкономическая модель стран

Бібліографічний опис

Марченко И.С. Трансформации внешнеэкономических моделей стран в посткризисный период (на примере США) / Марченко И.С. // Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку: нові виклики та рішення : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 6-7 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С.