Демократична легітимність як функціонал громадянського суспільства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Проаналізовано систему реалізації механізму демократичної легітимності в контексті становлення громадянського суспільства в Україні. Висвітлено та розкрито взаємозв’язок між категоріями демократії, громадянського суспільства та легітимності політичної влади. Розглядається питання визначення функціонального призначення громадянського суспільства у фокусі адаптації української політичної системи до сучасних моделей європейських демократій. Досліджено сутнісні характеристики та прикладні принципи дії механізму демократичної легітимності в умовах постмодерного політичного процесу.

Опис

The article is devoted to the analysis of the system of implementation democratic legitimacy in the context of the civil society formation in Ukraine. The relationship between the categories of democracy, civil society, and the legitimacy of political power have been covered and revealed. The matter of the functional purpose of civil society in the focus of integration of the Ukrainian political system to modern models of European democracies have been addressed. Essential characteristics and applied principles of the mechanism of democratic legitimacy in the terms of the post-modern political process have been studied.

Ключові слова

Демократія, Політична легітимність, Громадянське суспільство, Демократична легітимність, Democracy, Political Legitimacy, Civil Society, Democratic Legitimacy

Бібліографічний опис

Сивуха Т. В. Демократична легітимність як функціонал громадянського суспільства / Т. В. Сивуха // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – вип. 29. – 2016. – С. 94-99.