Analysis of government shutdown as a composition of states fiscal policy

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Technology audit and production reserves

Анотація

Проведено аналіз сучасної системи процедур проблемного вирішення протиріч між вищим керівництвом країни і вищим законодавчим органом держави. Встановлено, що зупинки роботи уряду приносять значну шкоду для економіки. Держава несе реальні витрати, так як підрядники підвищують свої розцінки, щоб мінімізувати виникаючі ризики. Постійні закриття і відкриття роботи уряду вимагають додаткових витрат на розгляд і оцінку функціонування програм, включених до бюджету кожної установи. Крім того, порушення сформованого циклу роботи ускладнює планування і запуск майбутніх проектів і вимагає від фахівців додатково часу на перегляд планів роботи кожного разу, коли змінюються бюджетні призначення. Крім цього, багато податкових зборів не збираються під час зупинки роботи уряду. Визначено, що шляхом шантажу і погроз, та інших заходів приймаються різні рішення при здійсненні бюджетної політики, що зачіпають соціальні, політичні та економічні питання. В ході дослідження використовувалися методи хронологічного аналізу перебігу бюджетного процесу, зупинки роботи уряду і вимушених відпусток співробітників. Визначено зв’язок прийнятих рішень з бюджетним процесом і роботою обох палат Конгресу. Порівняльний аналіз з подібними зупинками роботи уряду в інших країнах свідчить, що цілком допустимо рішення проблем фіскальної політики без зупинки роботи уряду і без відправлення співробітників у вимушені відпустки. Завдяки цьому забезпечується можливість якісно управляти практичними питаннями здійснення фіскальної політики. У порівнянні з більш агресивними методами, демократичні процедури нормальної організації бюджетного процесу дозволяють здійснювати узгоджену політику по утворенню і використанню бюджетних коштів без руйнівних наслідків для економіки.

Опис

The object of research is the management of practical issues of the implementation of fiscal policy in the functioning of the budget system of different countries. One of the most problematic places is the implementation of a coordinated policy on education and the use of budgetary funds with the implementation of the threat of stopping the work of the government and forced leave of employees.

Ключові слова

бюджетна політика, фіскальна політика, зупинка роботи уряду

Бібліографічний опис

Pantelyeyev V. Analysis of government shutdown as a composition of states fiscal policy / V. Pantelyeyev // Technology audit and production reserves. 3/4(47). – 2019. – 40-44.