Алгебраїчнi конструкцiї в лiнiйних диференцiальних рiвняннях та в теорiї неявних лiнiйних рiзницевих рiвнянь

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Дисертацiю присвячено вивченню лiнiйних диференцiальних рiвнянь з неоднорiднiстю у виглядi формального степеневого ряду над комутативними кiльцями та неявних лiнiйних рiзницевих рiвнянь над комутативними кiльцями.

Опис

Квалiфiкацiйна наукова праця на здобуття ступеня доктора фiлософiї

Ключові слова

Research Subject Categories::MATHEMATICS, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science, лiнiйне диференцiальне рiвняння, лiнiйне рiзницеве рiвняння, лiнiйне операторне рiвняння, теореми єдиностi i iснування, полiноми, формальнi степеневi ряди, цiлочисельнi розв’язки, неархiмедовi поля, кiльця 𝑝-адичних чисел, нескiнченнi лiнiйнi системи, нескiнченнi матрицi, формальнi узагальненi функцiї (розподiли), фундаментальний розв’язок диференцiального оператора, згортка, linear differential equation, linear difference equation,, linear operator equation, uniqueness and existence theorems, polynomials, formal power series, integer solutions, non-Archimedean fields, ring of 𝑝-adic numbers, infinite linesr systems, infitite matrices, formal distributions, fundamental solution of a differential operator, convolution

Бібліографічний опис

Гончарук, Анна Борисiвна. Алгебраїчнi конструкцiї в лiнiйних диференцiальних рiвняннях та в теорiї неявних лiнiйних рiзницевих рiвнянь : дис. … д-ра фiлософiї : 111 – Математика (Галузь знань 11 – Математика та статистика) / А.Б. Гончарук. – Харків: Харківський нац. університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 145 c.

Зібрання