Публічні фінанси: обсяг та зміст

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики

Анотація

Домінанта та актуальність дослідження полягає у теоретичному визначені природи виникнення складових поняття «публічні фінанси», що дало нам можливість встановити причини появи такого суспільно-значимого явища як – «публічні фінанси», при цьому вважаючи «публічні фінанси» синтезованим поняттям у складі понять – «публічність», «гроші», «фінанси», що призвело до розширення категоріального апарату фінансової думки, шляхом уточнення авторської редакції поняття «публічні фінанси». Підґрунтям дослідження є функції фінансів, і перш за все нам потрібно буде спиратися на розподільчу функцію та її інституціоналізацію. В свою чергу, практична значимість полягає у подоланні фрагментарного уявлення про публічні фінанси країни, за допомогою цифрової наочності, тобто розробки формул вартісного виразу публічних фінансів країни з подальшим розрахунком. Автором запропоновано формули які дозволили нам отримати як розрахункові (за доходною частиною – PFR і за видатковою частиною – PFE) так і індикативний (ISPF1) показники. Формула для розрахунку вартісного виразу публічних фінансів за доходами (PFR) підтверджено фактичним розрахунком обсягу публічних фінансів України. Відносно розрахунку за формули (PFE) – вказано на брак публічно оприлюдненої інформації з офіційних джерел, задля можливості вести дослідження з видатковою частиною публічних фінансів. Розроблений та введений у науковий обіг індикативний показник стабільності публічних фінансів (I SPF1) ґрунтується на балансуванні вартісного виразу публічних фінансів та має номінальне значення (ISPF1 – прагне нуля). Отримані показники є інструментами у подальших науково-прикладних розвідках зі сфери публічних фінансів. Зокрема, сприяють науковому пошуку з питань інституціональної інфраструктури публічних фінансів, наприклад – інституту контролю – у визначені вартісного виразу його предмету контролю.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics, вартісний вираз публічних фінансів

Бібліографічний опис

Хмельков А. В. Публічні фінанси: обсяг та зміст / А.В. Хмельков // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики — 2018 — T. 4, № 27. - С. 428-434.