До питання про точність губернської статистики у світлі даних загального перепису населення Російської імперії 1897 р. (на матеріалах Харківської губернії)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Тези присвячені питанню дослідження статистичних даних, які збиралися в Харківській губернії паралельно із загальним переписом населення Російської імперії 1897 р. Дані губернської статистики за цей рік були опубліковані, зокрема, в статистико-інформаційному збірнику «Харьковский календарь на 1899 год», на прикладі якого проводиться співставлення даних, отриманих у ході перепису населення Харківської губернії столичним (Санкт-Петербурзьким) Центральним статистичним комітетом і Харківським губернським статистичним комітетом. Враховуючи специфіку збору та обробки статистичних матеріалів цими двома установами, автор дійшов висновку про те, що загальний перепис населення 1897 р. дав більш точні результати щодо кількості осіб, аніж традиційна губернська статистика, оскільки були враховані всі особи, які перебували на час перепису на теренах Харківської губернії.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects

Бібліографічний опис

Янкул, Олексій Миколайович. До питання про точність губернської статистики у світлі даних загального перепису населення Російської імперії 1897 р. (на матеріалах Харківської губернії) // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 71-ї міжнародної наукової конференції (м. Харків, 27 квітня 2018 р.). — Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. — С. 145-146.