Три видання або особливості наукового перекладу (проблема творення наукової термінології української візантиністики)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Східний інститут українознавства імені Ковальських

Анотація

Рецензія на книгу: Остроґорський Ґ. Історія Візантії. – Вид. 3-є, доп. / Перекл. з нім. А. Онишко. – Львів: Літопис, 2002. – 588 с.

Опис

Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. – Випуск 6. — Xарків-Київ: Критика, 2004. — 256 с. http://keui.wordpress.com/2010/12/24/shid_zahid_6/

Ключові слова

візантиністика, Візантія, Остроґорський, переклад, історія Візантії, термінологія

Бібліографічний опис

Домановський А.М. Три видання або особливості наукового перекладу (проблема творення наукової термінології української візантиністики) / А.М. Домановський // Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. – Вип. 6. – Харків; К.: Критика, 2004. – С. 171-198.