Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійних програм: «Адміністративний менеджмент», «Бізнес-менеджмент», «Менеджмент організацій»

Анотація

Методичні рекомендації складені для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійних програм підготовки «Адміністративний менеджмент», «Бізнес-менеджмент», «Менеджмент організацій» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Методичні рекомендації висвітлюють основні вимоги, які висуваються до проходження переддипломної практики та оформлення звіту про проходження переддипломної практики, порядку захисту звіту та оцінювання. Методичні рекомендації є допоміжним матеріалом якісного проходження переддипломної практики, вони містять зразки супровідних документів, необхідних для оформлення звіту проходження переддипломної практики. Методичні рекомендації призначені для здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, фахівців, що здійснюють керівництво кваліфікаційною роботою, рецензентів.

Опис

Навчальне видання

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences, методичні рекомендації, вища освіта, менеджмен, адміністративний менеджмент, бізнес-менеджмент, менеджмент організацій, магістерський рівень, переддипломна практика, оформлення звіту, захисту звіту, оцінювання, зразки супровідних документів

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійних програм: «Адміністративний менеджмент», «Бізнес-менеджмент», «Менеджмент організацій» / уклад. Г.О. Дорошенко, Д.В. Бабич, С.М. Бабич, С.В. Бабич, Г.І. Заднєпровська, О.В. Жадан, Л.Л. Калініченко, Я.В. Кононенко, О.О. Крикун, А.М. Літвінова, С.М. Нескородєв, М.В. Максімова, Л.М. Матросова, І.О. Пєнська, В.Ю. Прокопенко, В.Ф. Пуртов, Т.О. Самофалова, В.В. Сичова, Г.О. Сукрушева, І.А. Тернова, Л.В. Тєшева, О.А. Фрідман, М.В. Чужданова, В.Г. Штучний. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. – 24 с.