Бренд-менеджмент : методичні рекомендації до самостійної роботи та дистанційного навчання здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання з дисципліни «Бренд-менеджмент» складено для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Надано основні теоретичні положення бренд-менеджменту, розкрита сутність та характеристика особливостей побудови бренду; висвітлено питання стосовно формування особистості бренду. Посібник буде корисним здобувачам, викладачам закладу вищої освіти,керівникам підприємств та менеджерам.

Опис

Навчальне видання

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, методичні рекомендації, бренд-менеджмент, самостійна робота, управління та адміністрування, менеджмен, магістерський рівень вищої освіти, теоретичні положення, побудова бренду, особистость бренду, дистанційне навчання

Бібліографічний опис

Бренд-менеджмент : методичні рекомендації до самостійної роботи та дистанційного навчання здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» / уклад. Л. В. Тєшева. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. – 76 с.