Основи перекладацького анотування та реферування текстів різних типів і жанрів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Посібник пропонує теоретичні засади та практичні рекомендації з анотування та реферування й виконання анотаційного та реферативного перекладу текстів різних типів і жанрів, що є необхідною складовою формування професійної компетенції майбутніх перекладачів-референтів. Навчальний посібник призначено для студентів 4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» денної форми навчання факультету іноземних мов.

Ключові слова

анотування, реферування текстів, перекладацьке анотування, реферування

Бібліографічний опис

Основи перекладацького анотування та реферування текстів різних типів і жанрів : навчальний посібник / К.В. Вороніна – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 120 с.