Деякі аспекти впливу міжнародних правових позицій під час звільнення від кримінальної відповідальності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-10-11

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Ретроспективний аналіз чинного законодавства зарубіжних країн Європи надає підстави для визначення основних положень кримінального процесу щодо встановлення вини обвинуваченого та можливість його звільнення від кримінальної відповідальності або застосування міри кримінального покарання для подальшого його виховання в умовах суспільства. Перший шлях, який визначений законодавчою системою Союзу Європи та англосаксонською правовою системою, представником якої є США та Великої Британії є можливість звільнення у разі співпраці обвинуваченого зі слідством. Держава гарантує безпеку учасника процесу. Дані науково практичні положення були впроваджені у «Кодексі поведінки посадових осіб по підтримці правопорядку». Цей документ є свого роду міжнародним кодексом етичних норм правоохоронних органів.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, норвезько-українська конференція, кримінальний процес, інститут звільнення від кримінальної відповідальності, гарантії прав людини, засади кримінального провадження, правоохоронна діяльність, захист особи, кримінальне правопорушення, уголовный процесс, институт освобождения от уголовной ответственности, гарантии прав человека, принципы уголовного производства, правоохранительная деятельность, защита личности, уголовное правонарушение, criminal procedure, institute of release from criminal responsibility, guarantees of human rights, principles of criminal proceedings, law enforcement, protection of a person, criminal offense

Бібліографічний опис

Слінько Д.С. Деякі аспекти впливу міжнародних правових позицій під час звільнення від кримінальної відповідальності [Електронний ресурс] / Д.С. Слінько // Матеріали Норвезько-української конференції, присвяченої діяльності Ф. Нансена в Україні у 1921–1922 роках, (Харків, 10–11 жовт. 2019 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна; Посольство Норвегії в Україні. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019.