Методичні рекомендації до виконання та оформлення кваліфікаційної роботи магістра: для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійних програм: «Адміністративний менеджмент», «Бізнес-менеджмент», «Менеджмент організацій»

Анотація

Методичні рекомендації складені для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійних програм підготовки «Адміністративний менеджмент», «Бізнес-менеджмент», «Менеджмент організацій» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Методичні рекомендації висвітлюють основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення кваліфікаційної роботи магістра, організації її виконання, порядку захисту та оцінювання. Методичні рекомендації є допоміжним матеріалом якісної підготовки кваліфікаційної роботи магістра, вони містять зразки супровідних документів, необхідних для її оформлення. Методичні рекомендації призначені для здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, фахівців, що здійснюють керівництво кваліфікаційною роботою, рецензентів.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics, методичні рекомендації, кваліфікаційної роботи магістра

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації до виконання та оформлення кваліфікаційної роботи магістра: для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійних програм: «Адміністративний менеджмент», «Бізнес-менеджмент», «Менеджмент організацій» / уклад. Г.О. Доро- шенко, Д.В. Бабич, С.М. Бабич, С.В. Бабич, Г.І. Заднєпровська, О.В. Жадан, Л.Л. Калініченко, Я.В. Кононенко, О.О. Крикун, А.М. Літвінова, С.М. Нескородєв, М.В. Максімова, Л.М. Матросова, І.О. Пєнська, В.Ю. Прокопенко, В.Ф. Пуртов, Т.О. Самофалова, В.В. Сичова, Г.О. Сукрушева, І.А. Тернова, Л.В. Тєшева, О.А. Фрід- ман, М.В. Чужданова, В.Г. Штучний. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. – 40 с.