Підсумковий контроль (екзамен) з навчальної дисципліни «Корпоративне управління» для спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Підсумковий контроль з дисципліни «Теорія організацій» складається з: 1) двох теоретичних питань, на які студент повинен надати розгорнуту обґрунтовану відповідь. Кожне питання оцінюється в 15 балів. 2) Розрахунково-аналітичне завдання (задача) – студент повинен вирішити задачу та обґрунтувати отриманий результат. Практичне завдання оцінюється в 10 балів.

Опис

Ключові слова

корпоративне управління, підсумковий контроль, екзамен, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Бібліографічний опис

Кудінова М.М. Підсумковий контроль (екзамен) з навчальної дисципліни «Корпоративне управління» для спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / М.М. Кудінова. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 10 с.