Лексичні передумови формування фахової компетенції майбутніх перекладачів у громадсько-політичній сфері

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті подані результати аналізу лексичних передумов формування фахової компетенції майбутніх перекладачів у громадсько-політичній сфері на основі проведеного експериментального зрізу. В статье представлены результаты анализа лексических предпосылок формирования профессиональной компетенции будущих переводчиков в общественно- политической сфере на основе проведенного экспериментального среза. The article gives the results of analysis of lexical prerequisites of forming a professional competence of future translators in the social-political sphere. The analysis was performed on the basis of the held experimental survey.

Опис

Ключові слова

background knowledge, lexical unit, social-political lexis, громадсько-політична лексика, лексична одиниця, фонові знання

Бібліографічний опис

Котляров Д.М. Лексичні передумови формування фахової компетенції майбутніх перекладачів у громадсько-політичній сфері / Д.М. Котляров // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – №896. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 61. – С.202-209