Основи радіохімії та радіоекології. Тема 17. Захист організму від опромінення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

В презентації (тема 17) викладено основні положення лекції з «Радіохімії та радіоекології», частина 2, «Онови радіоекології» (розділ 7), а саме, розглянуто: захист організму від опромінення; фізичний захист від різних видів випромінювання при зовнішньому опроміненні; хімічний захист від зовнішнього опромінення; радіопротектори, класифікація радіопротекторів Д.М. Гродзинського, класифікація радіопротекторів В.Г. Владимирова, класифікація радіопротекторів (хімічні і біологічні), вимоги до радіопротекторів короткочасної дії, групи радіопротекторів короткочасної дії (сірковмісні сполуки (меркаптоалкіламіни, або аліфатичні амінотіоли); похідні індолілалкіламінів; препарати, які порушують в організмі транспорт кисню або його утилізацію (азиди, ціаніди, нітрити); механізми захисної дії протекторів; захист організму від внутрішнього опромінення (заходи запобігання внутрішнього опромінення, медична допомога). Презентація повністю відповідає програмі навчальної дисципліни “Радіохімія та радіоекологія”.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Chemistry, Research Subject Categories::MEDICINE, фізичний захист від опромінення, хімічний захист від опромінення, радіопротектори короткочасної та довготривалої дії, сірковмісні сполуки, похідні індолілалкіламінів, транспорт кисню

Бібліографічний опис

Краснопьорова, Алла Петрівна. Основи радіохімії та радіоекології : курс лекцій. Тема 17. Захист організму від опромінення / А.П. Краснопьорова. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. - 34 слайди.