Теоретичні основи та лабораторний спеціальний практикум «Фізико-хімічні методи аналізу»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Анотація

В навчальному посібнику наведені лабораторні роботи з використання електрохімічних та оптичних методів аналізу. Лабораторні роботи переважно оригінальні, базуються на результатах наукових досліджень авторів і складені з урахуванням традиційних наукових напрямків кафедри хімічної метрології та вимог нормативних документів законодавчої метрології. Кожний новий підрозділ містить теоретичні відомості методу і коротку бібліографію. В Додатку наведено методичні рекомендації до складання програми атестації методик виконання вимірювань та приклад програми. Для студентів та аспірантів хімічних та хіміко-технологічних факультетів вищих учбових закладів. Посібник може бути корисний співробітникам аналітичних лабораторій.

Опис

Дрозд Анатолій Васильович, доцент кафедри хімічної метрології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. drozd@univer. kharkov.ua

Ключові слова

електрохімічні методи аналізу, потенціометрія, спектрофотометричний метод, спектрофотометрія, спектрофлуориметричний метод, оптичні методи аналізу, кулонометричний метод, коефіцієнт селективності

Бібліографічний опис

Дрозд А.В., Васюков О.Є., Лобойченко В.М., Мельник В.В. Теоретичні основи та лабораторний спеціальний практикум «Фізико-хімічні методи аналізу» / За редакцією А.В.Дрозда. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2010. — 177 с.