Когнітивно-ономасіологічний підхід до формування суфіксальних дериватів у студентському слензі США

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття присвячена дослідженню когнітивних механізмів, що є основою формування суфіксальних дериватів у студентському слензі США. Аналіз продемонстрував, що суфікси нарівні з кореневими морфемами є відповідними концептуальними категоріями, що приймають участь у формуванні нового концепту-цілі в процесі сленгової номінації. Статья посвящена исследованию когнитивных механизмов, лежащих в основе формирования суффиксальных дериватов в студенческом сленге США. Анализ продемонстрировал, что суффиксы, наравне с корневыми морфемами, представляют собой соответствующие концептуальные категории, принимающие участие в формировании нового концепта-цели в процессе сленговой номинации. The article investigates cognitive mechanisms as the basis of suffix derivatives formation in the students’ slang of the USA. The research shows that suffixes as well as root morphemes substitute certain conceptual categories taking part in the formation of a new target concept in the process of slang nomination.

Опис

Ключові слова

cognitive onomasiology, slang word-formation, students’ slang, suffixation, когнітивна ономасіологія, сленгове словотворення, студентський сленг, суфіксація

Бібліографічний опис

Рубцов І.В. Когнітивно-ономасіологічний підхід до формування суфіксальних дериватів у студентському слензі США / І.В. Рубцов // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 930. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 64. – С. 43-47.