Планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

планування діяльності підприємства, планування зовнішньоекономічної діяльності, підприємство, зовнішньоекономічна діяльність

Бібліографічний опис

Панова К.І. Планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства / Панова К.І. // Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку: нові виклики та рішення : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 6-7 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С.