Анотація дисципліни «Цивільний захист» (для студентів технічного профілю)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-09

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Фізико-енергетичний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Анотація

Навчальна дисципліна «Цивільний захист» є нормативною дисципліною, що включається в навчальні плани як самостійна дисципліна обов’язкового вибору. Вона зберігає свою самостійність за будь-якої організаційної структури вищого навчального закладу. Обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Цивільний захист» визначений державними вимогами (спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 року, № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України») і складає 36 академічних годин (1,0 кредит EСTS), з яких 18 годин відведено на аудиторні заняття, 18 годин – самостійна робота студентів. У процесі опанування навчальним матеріалом студенти виконують розрахунково-графічну роботу. Форма підсумкового контролю знань – диференційований залік.

Опис

Ключові слова

дисципліна «Цивільний захист», навчальна дисципліна, фізико-енергетичний факультет

Бібліографічний опис

Анотація дисципліни «Цивільний захист» (для студентів технічного профілю). - Фізико-енергетичний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2012. – 3 с.