Стратегії інноваційного розвитку національної економіки в умовах глобалізації

Анотація

Досліджено засади стратегічного інноваційного розвитку національної економіки в умовах світових трансформацій. Проаналізовано підприємницькі стратегії інноваційного розвитку в умовах глобалізації на прикладі національних промислових підприємств та організацій сфери послуг. Узагальнені маркетингові стратегії удосконалення інноваційного управління на мікро- та макрорівнях. Обґрунтовано механізм формування стратегічних напрямів інноваційного управління з використанням сучасних інформаційних систем. Видання розраховане на науковців, аспірантів, викладачів, студентів, працівників органів державного та регіонального управління, а також фахівців суб’єктів господарювання. Матеріали подаються в авторській редакції.

Опис

Ключові слова

підприємництво, менеджмент, маркетинг

Бібліографічний опис

Стратегії інноваційного розвитку національної економіки в умовах глобалізації : колективна монографія / О.В. Болотна, Г.В. Євтушенко, М.М. Кудінова, Н.В. Кузьминчук, Т.М. Куценко, В.І. Ляшевська, Г.В. Мозгова, А.Д. Мозгова, О.В. Носова, Т.Ю. Носова, М.С. Рахман, Б.В. Сорін, О.Ю. Терованесова, Є.В. Фоміна, Т.П. Шуба ; За заг. ред. В.А. Євтушенко. – Х. : ХНУ імені В. Каразіна, 2021. – 310 с.