Музика як основа в навчанні фонетики російської мови як іноземної

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

На ґрунті того, що фонетика й музика мають спільний предмет вивчення – звук, у статті розглядається музика як основа в навчанні фонетики російської мови як іноземної. Досліджуються закономірності застосування тривалості, ритму, висоти звуку, тону під час постановки й корекції голосних і приголосних звуків, у навчанні редукції, засвоєнні інтонації. Прийоми музичної фонетики застосовуються в практичному, психологічному і культурологічному аспектах.

Опис

Music as a base of phonetics in teaching Russian as a foreign language, taking into account that phonetics and music have a sound as a common issue of teaching, is examined in this article. Rules for duration, rhythm, pitch of sounds and tone application in the process of training and correction of vowels and consonants are also studied. Techniques of musical phonetics are applicable in practical, psychological and cultural aspects.

Ключові слова

music, duration, height, tone, rhythm, phonetics, sound, vowels, consonants, reduction, intonation, articulation-acoustic vehicle, музыка, длительность, высота, тон, ритм, фонетика, звук, гласные, согласные, редукция, интонация, артикуляционно-акустический аппарат, музика, тривалість, висота, тон, ритм, фонетика, звук, голосні, приголосні, редукція, інтонація, артикуляційно-акустичний аппарат

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2008, № 12