Наскрізна програма практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо‐професійних програм підготовки «Менеджмент організацій»; «Бізнес‐менеджмент»; «Адміністративний менеджмент» : методичні вказівки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Наскрізна програма практики складена для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо‐професійних програм підготовки «Менеджмент організацій», «Бізнес‐менеджмент», «Адміністративний менеджмент» другого магістерського рівня вищої освіти. Колективом авторів представлені методичні вказівки щодо змісту різних видів практик, складено орієнтований календарний графік проходження практик, вимоги щодо проведення та керівництва практиками, регламентування підготовки звітів, підбиття підсумків практик, методи контролю та оцінювання. Програма розрахована на здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня, фахівців різних рівнів управління.

Опис

Ключові слова

Імітаційна практика «Менеджмент у бізнесі», Менеджмент у бізнесі, Наскрізна програма практики, практика для здобувачів вищої освіти, Менеджмент, Менеджмент організацій, Бізнес‐менеджмент, Адміністративний менеджмент, Другий магістерський рівень вищої освіти

Бібліографічний опис

Наскрізна програма практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо‐професійних програм підготовки «Менеджмент організацій»; «Бізнес‐менеджмент»; «Адміністративний менеджмент» : методичні вказівки / уклад. Г. О. Дорошенко, Д. В. Бабич, С. М. Бабич, О. О. Крикун, С. М. Нескородєв, В. Ф. Пуртов, І. А. Тернова, В. Г. Штучний. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 28 с.