Поширення, конверсія та поглинання об'ємних і поверхневих електромагнітних хвиль у плазмі з неодновимірною неоднорідністю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Б.в.

Анотація

Низькочастотні електромагнітні хвилі з частотою нижче електронної ленгмюрівської у магнітоактивній плазмі є предметом інтенсивних наукових досліджень. Це обумовлено широкими практичними застосуваннями цих хвиль. Теоретичні й експериментальні дослідження поширення, загасання, збудження і конверсії швидких магніто звукових хвиль (ШМЗХ) і альфвенівських хвиль (АХ) інтенсивно проводяться протягом останніх п'ятдесятьох років. Насамперед, це пов'язано з численними застосуваннями здобутків цих досліджень у проблемі керованого термоядерного синтезу (КТС), ряді задач геофізики й астрофізики. ШМЗХ і АХ є потужнім засобом створення і нагрівання плазми в тороїдних магнітних уловлювачах (токамаках і стеллараторах) [1 – 3]. За допомогою високочастотного нагрівання уже на теперішній час у токамаках досягнуті температури порядку десяти кілоелектронвольт. Поряд з інжекцією нейтралів, іонним циклотронним, нижньогибридним і електронним циклотронним нагріванням МГДХ передбачається використовувати як основний метод нагрівання плазми в майбутньому термоядерному реакторі. ШМЗХ і АХ можуть бути також використані для створення струмів захоплення [4]. Розв’язання задачі підтримання струму захоплення при введенні до плазми ВЧ потужності допоможе створенню стаціонарного токамака і на його основі термоядерного реактора - токамака. Створення струмів захоплення може бути використаним також і в стеллараторах – з метою керування профілем обертального перетворення і досягнення, за рахунок цього, кращої МГД стійкості плазми.

Опис

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико – математичних наук. 01.04.08 – фізика плазми.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Physics, фізика плазми, Поширення, конверсія і поглинання магнітогідродинамічних хвиль у плазмовому шнурі, що міститься в сильному аксіальному магнітному полі і слабкому магнітному полі з гвинтовою симетрією, Поширення, конверсія і поглинання альфвенівських хвиль у плазмовому шнурі з немонотонним профілем густини, Поверхневі магнітоплазмові хвилі в металевих хвилеводах круглого перерізу, Поперечні поверхневі хвилі в плазмових хвилеводах некруглого перерізу, Поширення, конверсія і поглинання магнітогідродинамічних хвиль у плазмовому шнурі, що міститься в зовнішньому магнітному полі зі слабким гофруванням

Бібліографічний опис

Гірка І.О. Поширення, конверсія та поглинання об’ємних і поверхневих електромагнітних хвиль у плазмі з неодновимірною неоднорідністю : Дис ... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.08. - Захищена 20.02.04 / Ігор Олександрович Гірка . – Харків : Б.в., 2003 . – 348 с. : ил. - Бібліогр.: с.324-348 (257 назв.)