Розділені спільною мовою. Німецькомовний простір в аспекті міжкультурної комунікації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Опис

Тексти та завдання посібника мають поглибити знання майбутніх філологів, перекладачів, фахівців з питань міжкультурної комунікації про національний характер, взаємні оцінки і самооцінки жителів німецькомовних країн, історичні, соціокультурні умови формування менталітету, традицій, мовних особливостей. Посібник призначений для аудиторної та самостійної роботи студентів денного, заочного, дистанційного відділень факультетів іноземних мов напрямів «Філологія» та «Переклад» з нормативного курсу «Лінгвокраїнознавство» та спецкурсу «Основи міжкультурної комунікації».

Ключові слова

Бібліографічний опис

Розділені спільною мовою. Німецькомовний простір в аспекті міжкультурної комунікації: Додаткові матеріали з курсу країнознавства німецькомовних країн для студентів факультетів іноземних мов / Оніщенко Н.А., Кучерявий В.М. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 72 с.