Прагматика наукових текстів агротехнічного дискурсу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Мета статті– дослідження наукового агротехнічного дискурсу з прагматичної точки зору. В статті розглядаються сучасні напрямки прагматичного аналізу тексту та дискурсу. Описуються основні прагматичні характеристики наукового дискурсу, зокрема наукових текстів агротехнічного дискурсу. Досліджуються різні підходи в лінгвістичній прагматиці, а також виділяються прагматичні функції наукового агротехнічного дискурсу. Цель статьи – исследование научного агротехнического дискурса с прагматической точки зрении. В статье рассматриваются современные направления прагматического анализа текста и дискурса. Описываются основные прагматические характеристики научного дискурса, в частности научных текстов агротехнического дискурса. Исследованы различные подходы в лингвистической прагматике, а также выделяются прагматические функции научного агротехнического дискурса. The aim of this article is the scientific agrotechnical discourse research from the pragmatic point of view. This article considers the actual ways of the pragmatic analysis of the text and discourse. It describes the main pragmatic characteristics of the scientific discourse, particularly scientific texts of the agrotechnical discourse. The article researches various approaches in linguistic pragmatics, it also names the pragmatic functions of the scientific agrotechnical discourse.

Опис

Ключові слова

discourse, pragmatics, pragmatic analysis, pragmatic functions, scientific agrotechnical discourse, дискурс, науковий агротехнічний дискурс, прагматика, прагматичний аналіз, прагматичніфункції

Бібліографічний опис

Пільгуй (Колесник) Н.М. Прагматика наукових текстів агротехнічного дискурсу / Н.М. Пільгуй (Колесник) // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 928. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 63. – С. 117-121.