Життєвий світ Іншого та проблема його розуміння у феноменології А. Шюца

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н.Каразіна

Анотація

У статті актуалізується проблема розуміння життєвого світу Іншого в історико-соціологічній ретроспективі. Автором експлікуються та дискутуються концепції розуміння В. Дільтея, М. Бахтіна, М. Вебера, Ч. Кулі, Дж. Г. Міда, А. Шюца, що є основоположними для «розуміючого напрямку» в соціології. Особлива увага приділяється феноменологічному підходу до життєвого світу Іншого й проблеми його розуміння, розробленому А. Шюцем. Автором проаналізована та осмислена шюцівська концепція біографічно детермінованої ситуації: експліковані такі найважливіші феноменологічні поняття, як «запас наявного знання», «релевантність» (в тому числі поняття тематичної, інтерпретативної та мотиваційної релевантності), «кінцеві області значень», «дія», «проект», «мотив» («мотив-тому-що» та «мотив-для-того-щоб»). На думку автора, представлений категоріально-поняттєвий апарат створює методологічний каркас феноменологічного вивчення життєвого світу Іншого, який може бути застосований в емпіричних дослідженнях конкретних життєвих світів.

Опис

Ключові слова

феноменологічна соціологія, життєвий світ Іншого, розуміюча соціологія, біографічна ситуація, кінцеві області значень, запас наявного знання, система релевантності, «мотив-тому-що», «мотив-для-того-щоб».

Бібліографічний опис

Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць. Випуск 20. – 2014. – С.68-75.