Специфіка фразеологічної репрезентації концепту PUBLIC RELATIONS в англійській мові

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016-11-07

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Робота присвячена лінгвокогнітивному дослідженню специфіки фразеологічної репрезентації концепту PUBLIC RELATIONS в англійській мові (американській та британський варіанти) з фокусом на виявленні універсальних та національно-специфічних характеристик концепту, що вивчається, в американській та британській лінгвокульту- рах. Обгрунтовано місце концепту PUBLIC RELATIONS в мовних культурах Великої Британії та США через вста- новлення ступеню його актуальності у відповідних національних ціннісних картинах світу.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics::Other Germanic languages::English language, когнітивний простір, концепт PUBLIC RELATIONS, концептуальна ознака, лінгвокультура, фра- зеологічна об’єктивація

Бібліографічний опис