Підготовка майбутніх учителів основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

На основі аналізу наукової літератури визначено сутність поняття «здоров’язбережувальні технології», окреслено особливості застосування цих технологій в основній школі. Проаналізовано змістове наповнення структурних компонентів готовності майбутніх учителів основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі. Теоретично обґрунтовано методичну систему підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі. Експериментально доведено ефективність цієї системи.

Опис

Ключові слова

підготовка, готовність, майбутній учитель, основи здоров’я, здоров’язбережувальні технології, основна школа, подготовка, готовность, будущий учитель, основы здоровья, здоровьесберегающие технологии, основная школа, training, readiness, future teacher, healthbasics, healthcare technologies, middle school

Бібліографічний опис

Корженко І. О. Підготовка майбутніх учителів основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. - Харків, 2016. - 20 с.