Теорія ймовірностей і математична статистика. Частина I. Теорія ймовірностей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Посібник містить основні ймовірнісні поняття, теореми і методи. Супроводжується прикладами з розв’язаннями, питаннями для самоконтролю, насичено графіками, схемами, діаграмами, має широкий довідковий апарат – основні формули, числові таблиці, перелік комп’ютерних функцій, предметний покажчик, перекладний словник з теорії ймовірностей тощо. Для студентів соціально-економічних і управлінських спеціальностей; може бути використаний як довідник усіма бажаючими, які опановують імовірнісні та статистичні методи.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::MATHEMATICS::Applied mathematics::Mathematical statistics

Бібліографічний опис

Видання призначено для студентів соціально-економічних і управ-лінських спеціальностей (усіх форм навічання), які вивчають базовий курс теорії ймовірностей і математичної статистики. Перша частина міс-тить основні ймовірнісні поняття, теореми і методи. Зокрема висвітлено алгебру подій, аксіоматичну побудову теорії ймовірностей, операції з ними, випадкові величини та їхні розподіли, граничні теореми. Викладення супроводжується прикладами з розв’язаннями, питан-нями для самоконтролю, насичено багатим ілюстративним рядом – гра-фіками, схемами, діаграмами. Відмінною рисою посібника є наявність широкого довідкового апарату: основних формул, числових таблиць, переліку комп’ютерних функцій, предметного покажчика, перекладного словника з теорії ймовірностей тощо. Це дозволяє використовувати по-сібник і як довідник студентам, аспірантам, викладачам, науковим спів-робітникам й усім бажаючим, які опановують імовірнісні та статистичні методи.