Менеджмент у VUCA-світі: пошук рівноваги : монографія

Анотація

Мінливе сьогодення, як прийнято його називати – VUCA-світ, змушує економічні системи шукати компроміс між різноспрямованими поточними завданнями, обʼєднувати їх і реалізовувати через єдину стратегію, передбачаючи інноваційні виклики, адаптуючись до змін у механізмах державного регулювання, що в цілому визначає загальні тенденції та характер економічних перетворень, стійкість та конкурентоспроможність економіки країни, зростання рівня життя населення. Будь-які трансформації в економічних системах повинні ґрунтуватися на певних прийомах, методах, результатах фундаментальних та прикладних досліджень, тому ця монографія стане у нагоді практикам, чия діяльність реалізується у сфері менеджменту на мікро-, мезо- та макрорівнях, крім того інформація, представлена у монографії, буде цікавою для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, менеджмент, VUCA – абревіатура від volatility, uncertainty, complexity і ambiguity, економічна безпека, система управління бізнес-процесами підприємства, управління людськими ресурсами, мотивація персоналу, зарубіжний досвід, проектний менеджмент (project managem), сучасна стратегія розвитку бізнесу, проектний менеджмент (project managem), стратегія управління ризиками на підприємстві, формування стратегії цінової політики підприємства, формування прибутку підприємств, інноваційна діяльність, Фандрайзинг, фінансування соціокультурних проектів, економічна безпека регіону, антикризове управління, податковий контроль, економіка України, стратегія цифровізації України, фінансово-економічна безпека, інноваційне підприємництво, цифрова економіка, правові та організаційні основи охорони праці, державне регулювання, охорона здоров'я України

Бібліографічний опис

Менеджмент у VUCA-світі: пошук рівноваги : монографія / кол. авт.; за заг. ред. Г. О. Дорошенко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. – 348 с.