Економічна сутність національної валютної системи як складового елемента міжнародних економічних зв`язків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглянуто призначення національної валютної системи в процесах розвитку й функціонування зовнішньоекономічних зв’язків з урахуванням її структурно-функціональних особливостей. В статьи рассмотрено назначение национальной валютной системы в процессах развития и функционирования внешнеэкономических связей с учетом ее структурно-функциональных особенностей. The role of national exchange system in the process of external economic links development and functioning considering its structural and functional features is viewed in the article.

Опис

Непрядкіна Н.В., аспірантка. Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Ключові слова

національна валютна система, інтернаціоналізація, міжнародні економічні зв’язки, валютний механізм, валютна політика, валюта

Бібліографічний опис

Непрядкіна Н.В. Економічна сутність національної валютної системи як складового елемента міжнародних економічних зв`язків / Н.В. Непрядкіна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 851. Сер.: Економіка. – С.