Основи радіохімії та радіоекології. Теми 1-6

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

В презентаціях (тема 1-6) викладено основні положення лекцій з «Радіохімії та радіоекології» частина 1 «Основи радіохімії» (розділи 1-6), а саме, розглянуто: відкриття радіоактивності, та перших радіоактивних елемнтів, виникнення радіохімії, як науки, закони радіоактивного розпаду, типи радіоактивних перетворень, структура атомного ядра та його основні властивості, ядерні моделі та магічні числа ядерної структури; взаємодія ядерного випромінювання з речовиною; основні види радіаційно-хімічних перетворень. Презентації повністю відповідають програмі навчальної дисципліни “Радіохімія та радіоекологія”.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Chemistry, радіоактивність, радіохімія, атомне ядро, нейтрон, протон, ядерні сили, іонізація, радіоактивний розпад, альфа-, бета-, гама-перетворення, пружна та непружна взаємодія, фотоефект, комптонівське розсіяння, анігіляція пари, радіаційно-хімічні перетворення, радіоліз

Бібліографічний опис

Краснопьорова, Алла Петрівна. Основи радіохімії та радіоекології : курс лекцій. Теми 1-6 / А.П. Краснопьорова. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. - 139 слайдів.