Методичні вказівки до проходження виробничої практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти : методичні вказівки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Методичні вказівки складено для здобувачів вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. У методичних вказівках подано методичні та довідкові матеріали, необхідні для проходження виробничої практики, визначено зміст практики, вимоги щодо проведення та керівництва практикою, форму та зміст звіту про проходження практики та підбиття підсумків. Методичні вказівки складено на підставі наскрізної програми практики, яка є основним організаційно-методичним документом, що регламентує діяльність здобувачів вищої освіти і керівників від закладу освіти та підприємства (організації, установи). Програма розрахована на здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, фахівців різних рівнів управління.

Опис

Навчальне видання

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Other social sciences, методичні вказівки, публічне управління, адмініструванн, перший (бакалаврський) рівень, вища освіта, виробнича практика, зміст, вимоги, керівництво, індивідуальне завдання, структура, наповнення звіту, оформлення звіту, підсумки, критерії оцінювання результатів

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до проходження виробничої практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти : методичні вказівки / уклад. Г. О. Дорошенко, В. В. Сичова, Г. І. Заднєпровська, Т. О. Самофалова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 24 с.