Проблеми розвитку соціального комплексу Харківського регіону

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Досліджено регіональні особливості та динаміка розвитку соціального комплексу Харківської області як важливого фактора ефективного функціонування соціальної сфери України в цілому, виявлено тенденції його розвитку на сучасному етапі. В статье исследованы региональные особенности и динамика развития социального комплекса Харьковской области как важного фактора эффективного функционирования социальной сферы Украины в целом, выявлены тенденции его развития на современном этапе. In the article regional features and dynamics of development of social complex of the Kharkov region are investigational as important factor of the effective functioning of social sphere of Ukraine on the whole, his progress trends are exposed on a modern stage.

Опис

Ключові слова

соціальний комплекс, соціальна сфера, ефективність, соціально-економічний розвиток, стратегія, регіон

Бібліографічний опис

Третяк В.П. Проблеми розвитку соціального комплексу Харківського регіону / В.П. Третяк // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 851. Сер.: Економіка. – С.