Соціологічна концепція як історичний факт (до питання співіснування двох галузей суспільного знання)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

історіописання, Маркс, функція, предмет історичного знання, теорія, самоаналіз

Бібліографічний опис

Паращич Віталій. Соціологічна концепція як історичний факт (до питання співіснування двох галузей суспільного знання) / Віталій Паращич // (Пост)сучасність і наука: соціологія у пошуках себе та суспільства / Збірник тез доповідей учасників V Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів [Харків, 19 – 21 квітня 2007 р.]. – Х.: Видавничий центр Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 2007. – С. 177–178