Компаративний аналіз значень модальних дієслів у сучасній англійській мові

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

"Аксіома"

Анотація

У статті проаналізовано аспекти значень, притаманних англійським модальним дієсловам, які виражають від-ношення між суб'єктом дії і власне дією, крізь призму функціонально-семантичного підходу до вивчення категорії модальності.

Опис

Ключові слова

модальність, епістемічність, деонтичність, дискурс

Бібліографічний опис

Варенко Т.К. Компаративний аналіз значень модальних дієслів у сучасній англійській мові / Т.К. Варенко // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 32. - Кам'янець-Подільський : "Аксіома", 2013. - С. 87-90.