Комп’ютерні технології в суспільній географії: методичні вказівки для самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Географія» зі спеціальності «Економічна та соціальна географія»

Ескіз недоступний

Дата

2014-07-03

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Методичні вказівки розроблено для курсу «Комп’ютерні технології в суспільній географії», який є важливим у підготовці бакалаврів географії. Методичні вказівки розраховані для студентів денного і заочного відділень першого і другого курсів, які навчаються за напрямом підготовки «Географія», зі спеціальності «Економічна та соціальна географія». Мета: надати методичну допомогу студентам при вивченні курсу «Комп’ютерні технології в суспільній географії». У методичних вказівках містяться загальні відомості про курс «Комп’ютерні технології в суспільній географії», програма курсу, теми та орієнтовні завдання для практичних робіт, короткий словник основних понять та термінів з курсу, зразок оформлення титульної сторінки для практичних робіт, приклади типових завдань для модульного контролю, теми для самостійної роботи студентів, теми для написання індивідуального навчально-дослідного завдання, розподіл балів, які отримують студенти, перелік рекомендованої літератури та список інформаційних джерел.

Опис

Грищенко Н.В., Ключко Л.В. Комп’ютерні технології в суспільній географії: методичні вказівки для самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Географія» зі спеціальності «Економічна та соціальна географія». – Харків, 2012. – 34 с.

Ключові слова

Бібліографічний опис